Wednesday, March 07, 2007

Trắng và đen


Bikini muôn sắc trong nắng xuân hồng